برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

کجا بشنویم؟

پادکست قفسه تلاشی برای بهتر خواندن است. کتاب‌هایی را به مخاطبانمان پیشنهاد کنیم که از خواندن‌شان لذت برده‌ایم. خواندن و نخواندن عنوان‌های پیشنهادی از نظر ما با هم فرق دارد و یقین داریم با خواندن برخی عنوان‌ها و آثار، می‌توانیم انسان‌های بهتری برای خود و جامعه باشیم.

قفسه را کجا بشنویم؟

سعی می‌کنیم هر قسمت پادکست به راحتی در دسترس مخاطبان قرار بگیرد، بنابراین از هر امکانی برای انتشار استفاده کنیم. اگر در شبکه یا سرویسی جای خالی‌مان را احساس کردید حتما به ما اطلاع دهید.

پادکست قفسه را از راه‌های زیر دنبال کنید: