اینجی،نگذار به بادبادک ها شلیک کنند

کودکی هر انسانی پر از رویاست، رویاهایی که شاید هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگیرند اما امید کودکان است برای زندگی بهتر در آینده. ولی امان از روزی که رویا‌ها زندانی شود یعنی زندگی‌ات چهار دیواری سلول زندان باشد و تمامی رویای کودکی‌ات این باشد که روزی را در هوای بیرون از زندان نفس بکشی …

ادامه مطلب

کودتا از منظری دیگر

یرواند آبراهامیان، از نویسندگان سرشناس تاریخ معاصر ایران است که پیش از این با دو اثر شناخته شده‌ی خود، ایران بین دو انقلاب و تاریخ ایران مدرن نزد خوانندگان ایرانی شناخته شده است. کودتا کتاب جدید آبراهامیان است که تنها به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اختصاص دارد. آبراهامیان در این کتاب نفرت و کینه و …

ادامه مطلب