بروبچه‌های کلاسیک‌کار

قفسه: مریم طهماسبی کتاب باخ، بتهوون و باقی بروبچه‌ها را در شماره‌ی هجدهم مجله‌ی روشن (شهریور ۱۳۹۴) معرفی کرده است. این معرفی را با کسب اجازه از نویسنده در قفسه منتشر می‌کنیم. *** شاید گوش‌سپردن به موسیقی کلاسیک خسته‌کننده به نظر بیاید و حتی شاید بین آن کودکی که به بتهوون گوش می‌دهد و ما اندر خم کوچه پاشایی‌مانده‌ها تفاوت زیادی …

ادامه مطلب