یک داستان دراکولایی

 در سال ۱۴۴۸ بعد از میلاد، «ولاد تیپس»، به سلطنت «والاکیا» رسید. والاکیا یا والاکی منطقه‌ای در بالکان بود که مطابق جغرافیا و مرزبندی‌های امروزی، می‌شود جایی حوالی جنوب رومانی. صفحات تاریخ در سال‌های سلطنت ولاد، سرخ و خونین و پر از صدای ناله و ضجه و دود و داغی آتش است. ولاد سوم، ولاد …

ادامه مطلب