پیشنهادهای نوروزی قفسه

این روزها هر نشریه و سالنامه‌‌ای را که باز می‌کنی فهرستی از پیشنهادهای نوروزی ردیف کرده است و انگار نه انگار تعطیلات نوروز دو هفته است و سرانه مطالعه در کشور ما ناامید کننده. واقع‌بین که باشیم این سیاهه‌های پیشنهاد، بیشتر می‌تواند برنامه مطالعاتی سال آینده کتابخوان‌های معمولی را تامین کنند. اما بگذارید ما هم کمی خوش‌بینانه …

ادامه مطلب

موضوع این نیست

می‌دانید صبح کله‌ی سحر تو هاوانا چه‌جوری است؟ ولگردها پای دیوار ساختمان‌ها دراز‌به‌دراز افتاده‌اند تا گاری‌های یخ برای بارها برسند. خب، ما از اسکله در آن‌طرف میدان به کافه مروارید سن‌فرانسیسکو آمدیم که قهوه‌ای بزنیم و فقط یک گدا تو میدان بیدار بود و داشت از آبنما آب می‌خورد؛ اما وقتی رفتیم تو کافه نشستیم، …

ادامه مطلب

از تجربه سالیان خود استفاده می‌کنم

شاید حالا پیش از هر چیز نام مهدی غبرایی با آثار موراکامی گره خورده باشد؛ به‌خصوص این روزها که ترجمه‌ی آخرین کتاب این نویسنده ژاپنی را در دست ترجمه دارد و در فیسبوک هر از گاهی حرفی از آن به میان می‌آورد. غبرایی اما آثار متنوعی را از نویسنده‌های دوران‌ها و کشورهای مختلف ترجمه کرده. …

ادامه مطلب