پیشنهادهای نوروزی قفسه

این روزها هر نشریه و سالنامه‌‌ای را که باز می‌کنی فهرستی از پیشنهادهای نوروزی ردیف کرده است و انگار نه انگار تعطیلات نوروز دو هفته است و سرانه مطالعه در کشور ما ناامید کننده. واقع‌بین که باشیم این سیاهه‌های پیشنهاد، بیشتر می‌تواند برنامه مطالعاتی سال آینده کتابخوان‌های معمولی را تامین کنند. اما بگذارید ما هم کمی خوش‌بینانه …

ادامه مطلب

چانه مامانی پسر شیطان

رزمری وودهاوس باردار می شود و شما حلول چیزی را در وجودتان حس می‌کنید. البته پیش از این اتفاق خواندن کتاب را شروع کرده‌اید. درست زمانی که رزمری و شوهرش دنبال خانه تازه‌ای در نیویورک، به عمارتی قدیمی می‌رسند. دوست رزمری، پیرمردی که برای کودکان کتاب می‌نویسد، هشدار می‌دهد که به این خانه پا نگذارند …

ادامه مطلب