پیشنهادهای نوروزی قفسه

این روزها هر نشریه و سالنامه‌‌ای را که باز می‌کنی فهرستی از پیشنهادهای نوروزی ردیف کرده است و انگار نه انگار تعطیلات نوروز دو هفته است و سرانه مطالعه در کشور ما ناامید کننده. واقع‌بین که باشیم این سیاهه‌های پیشنهاد، بیشتر می‌تواند برنامه مطالعاتی سال آینده کتابخوان‌های معمولی را تامین کنند. اما بگذارید ما هم کمی خوش‌بینانه …

ادامه مطلب

دین، دولت و تجدد در ترکیه

کشورهای همسایه‌ی ایران به اندازه‌ی کشور ما دارای موضوع‌های جذاب برای تحقیق‌های اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی هستند که می‌تواند مورد توجه پژوهشگران و متفکران قرار بگیرد. با وجود این در بازار کتاب کمتر کتابی می‌توان یافت که اطلاعات تحلیلی مناسبی در اختیار مخاطبان در این زمینه قرار دهد، اما در یک دهه‌ی اخیر کشور …

ادامه مطلب