پیشنهادهای نوروزی قفسه

این روزها هر نشریه و سالنامه‌‌ای را که باز می‌کنی فهرستی از پیشنهادهای نوروزی ردیف کرده است و انگار نه انگار تعطیلات نوروز دو هفته است و سرانه مطالعه در کشور ما ناامید کننده. واقع‌بین که باشیم این سیاهه‌های پیشنهاد، بیشتر می‌تواند برنامه مطالعاتی سال آینده کتابخوان‌های معمولی را تامین کنند. اما بگذارید ما هم کمی خوش‌بینانه …

ادامه مطلب

آموزه‌های فیلسوف بداخلاق

اغلب کتاب‌های آرتور شوپنهاور و آثاری که درباره‌اش نوشته شده است او را آدمی بدبین، عبوس و بداخلاق تصویر می‌کند. این فیلسوف به گواه شرح‌حال‌نویسان و تاریخ‌نگاران واقعاً چنین روحیات و اخلاقی داشته است، اما این دلیل خوبی نیست برای نادیده گرفتن آموزه‌ها و اندیشه‎هاش پیرامون زندگی. یکی از آثار شوپنهاور که بیشتر به خودآموز …

ادامه مطلب

نقدی بر ترجمۀ جریانات بزرگ در عرفان یهودی

هفته‌نامه‌ی صدا در آخرین شماره‌ی خود نقدی بر کتاب جریانات بزرگ در عرفان یهودی، نوشتۀ گرشوم شولم منتشر کرده است. این کتاب را فریدالدین رادمهر ترجمه کرده و نشر نیلوفر هم دست به انتشارش زده است.  *** چندین سال است که ترجمه‌ی کتاب معروفِ دانشمند بزرگ، گرشوم شولم، با عنوانِ Major Trends in Jewish Mysticism  به …

ادامه مطلب