آشنایی با هگل در نود دقیقه

در نود دقیقه با عقاید و افکار فردی معمولی هم نمی‌توان آشنا شد، چه رسد به آشنایی با فیلسوفی که عقایدی پیچیده دارد. اما مجموعه کتاب‌های آشنایی با فیلسوفان، از پل استراترن، سعی می‌کند این تفکر غالب را تغییر دهد. این مجموعه نگاهی اجمالی به زندگی و اندیشه‌ی فیلسوفان دارد و به گفته‌ی استراترن می‌تواند خواننده را در …

ادامه مطلب

کوارتت هایی برای تنهایی

نوازنده بود و در طول حیات سازهای فراوانی به صدا درآورد. فراز و فرودهای زیادی در آثار نوشته شده‌ی او بود، در کوارتت‌های زهی که ساخت و نوای آن هنوز در گوش جهان می‌پیچد. اما این بالا‌‌‌‌‌ و‌ پایین‌ها فقط منحصر به نت‌ها نیست. دیمیتری شاستاکویچ در زندگی نیز چنین فراز و فرودهایی را تجربه …

ادامه مطلب