باغ همسایه ، تمثیل خانه ماست

چیزی که همسر یک نویسنده نمی‌تواند آن را درک کند این است که وقتی او جلو پنجره ایستاده و بیرون را تماشا می‌کند، مشغول کار است. این جمله معروف شاید مایه‌ای از طنز در خود داشته باشد اما حقیقت است. عنصر اصلی در کار یک نویسنده مشاهده است و زمینه‌هایی که نشان از یک ذهن …

ادامه مطلب

نگاه بدبین کلیما به عصر مدرن

یکی از مسائل عمده‌ی انسانی در عصر مدرن همواره این بوده است که آیا زندگی در دنیای جدید بهتر از دنیای قدیم است؟ آیا بشر امروز زندگی راحت‌تری نسبت به گذشته دارد؟ آیا در دنیای تغییر یافته‌ی امروزی احساس امنیت می‌کند؟ اینها سؤال‌هایی است که ایوان کلیما، نویسنده‌ی سرشناس اهل چک در کتاب در میانه‌ی …

ادامه مطلب

گزارش‌هایی از انقلاب‌های ۱۹۸۹

«تاریخ را فاتحان می‌نویسند.» به‌نظر می‌رسد این عبارت پیش از آن‌که ساخته‌ی همان فاتحان باشد، ایده‌ی مغلوبان است. ولی اگر تاریخ را از منظر «تاریخ» ببینیم نقش مورخان فارغ از پیروزی و شکست‌شان اهمیت بیشتری دارد. برای همین هم روایت‌های عینی وقایع مهم تاریخی از روایت‌های رسمی و اسناد اداری مهم‌تر است. این‌که روزنامه‌نگاری در …

ادامه مطلب