بروبچه‌های کلاسیک‌کار

قفسه: مریم طهماسبی کتاب باخ، بتهوون و باقی بروبچه‌ها را در شماره‌ی هجدهم مجله‌ی روشن (شهریور ۱۳۹۴) معرفی کرده است. این معرفی را با کسب اجازه از نویسنده در قفسه منتشر می‌کنیم. *** شاید گوش‌سپردن به موسیقی کلاسیک خسته‌کننده به نظر بیاید و حتی شاید بین آن کودکی که به بتهوون گوش می‌دهد و ما اندر خم کوچه پاشایی‌مانده‌ها تفاوت زیادی …

ادامه مطلب

کوارتت هایی برای تنهایی

نوازنده بود و در طول حیات سازهای فراوانی به صدا درآورد. فراز و فرودهای زیادی در آثار نوشته شده‌ی او بود، در کوارتت‌های زهی که ساخت و نوای آن هنوز در گوش جهان می‌پیچد. اما این بالا‌‌‌‌‌ و‌ پایین‌ها فقط منحصر به نت‌ها نیست. دیمیتری شاستاکویچ در زندگی نیز چنین فراز و فرودهایی را تجربه …

ادامه مطلب