روایت لبنان در آستانه‌ی جنگ داخلی

شروع رمان «بیروت ۷۵» همچون فیلم‌های جاده‌ای است که نمونه‌ آن را، در تاریخ سینما بسیار دیده‌ایم. شخصیت‌های داستان برای فرار از موقیعت کنونی، زندگی بهتر و حتی ورای آن؛ برای ایجاد تغییر در زندگی به جاده می‌زنند. شخصیت‌های این رمان نیز برای گریز از موقیعت کنونی و جست‌و‌جوی حیاتی دیگر رهسپار جاده می‌شوند. رمان …

ادامه مطلب

نوبل ناخواسته همینگوی

مارکز درباره نوبل همینگوی می‌گوید زمانی‌ آکادمی نوبل این جایزه را به همینگوی اعطا کرد که دیگر گرفتن این جایزه برای او اهمیتی نداشت. ظاهرا واپسین اثر مهم همینگوی، «پیرمرد و دریا»، سبب‌ساز اعطای جایزه نوبل به او بوده است؛ درواقع در ابتدای دهه ۵۰ آثار او با انتقادات فراوان مواجه می‌شد و فروش چندانی …

ادامه مطلب

سگ بیچاره در نقش پلیسی پست فطرت

سرسپردگی منطق نمی‌شناسد. بدونِ «چرا» کار می‌کند و سئوال را گناهی نابخشودنی می‌داند. انجام وظیفه، مهم‌ترین کار در سرسپردگی است و بعد از آن وفاداری. هرچند گاهی مرزی میان این دو نیست. در شهرکی واقع در سیبری بعد از برچیده شدن اردوگاه‌های کار اجباری، سگ‌های پرورش یافته در این محیط‌های نظامی هم آواره می‌شوند و …

ادامه مطلب