پرواز بی‌نقشه پرستو

«پیکر ما چون چمدان سفر، اما قلب از جنسی دیگر است.» این عبارت گفته نویسنده نوآور، «غاده السمان» است. نویسنده‌ای که در بندر بیروت به دنیا آمد. اما نزدیک به پانزده سال در تبعید خودخواسته‌اش در پاریس زندگی کرد. سرگردانی‌های نویسنده در رمان‌هایش دیده می‌‌شود آن هم به وسعت تاریخ پرفراز و نشیب عربى؛ از …

ادامه مطلب