در آمریکا خبری از دموکراسی نیست

انتخابات عرصه جدل‌های سیاسی است. جایی که باید بر رقیب پیروز شوی و تمام تلاش‌ها معطوف به نتیجه است. نتیجه هم تکلیفش روشن است؛ رسیدن به قدرت. میدان رقابت سیاسی را که دنبال کنی این شبهه پیش می‌آید که لابد می‌توانی از هر روش و ابزاری استفاده کنی. مثل نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا که همسران همدیگر …

ادامه مطلب

گزارش‌هایی از انقلاب‌های ۱۹۸۹

«تاریخ را فاتحان می‌نویسند.» به‌نظر می‌رسد این عبارت پیش از آن‌که ساخته‌ی همان فاتحان باشد، ایده‌ی مغلوبان است. ولی اگر تاریخ را از منظر «تاریخ» ببینیم نقش مورخان فارغ از پیروزی و شکست‌شان اهمیت بیشتری دارد. برای همین هم روایت‌های عینی وقایع مهم تاریخی از روایت‌های رسمی و اسناد اداری مهم‌تر است. این‌که روزنامه‌نگاری در …

ادامه مطلب

ترس چیست؟

یکی از همکاران ویدیویی در گوشی همراهش داشت که نشان می‌داد آب تهران چه وضعیت اسف‌باری دارد. در آن ویدیو جوانی ادعا می‌کرد متخصص است و با قرار دادن فلز متصل به برق و قرار دادنش در آب، از آن مایع زلال، لجن می‌ساخت و ادعا می‌کرد ما روزانه این سم را که حاوی آرسنیک …

ادامه مطلب