فلسفی زیستن در دنیای دیوانه

قرار است فلسفه زندگی را برای انسان پربارتر و بهتر کند، اما سؤال اینجاست، آیا می‌توان بر اساس این فلسفه دستور‌العملی تنظیم کرد که انسان بتواند از روی آن راه‌های به‌سازی زندگی را پیگیری کند؟ آیا اساساً زندگی با تمام ویژگی‌هایش، انسان‌ها با تمام تفاوت‌های فردی‌شان می‌توانند بر اساس یک راهنمای نوشته شده عمل کنند؟ …

ادامه مطلب

ترس چیست؟

یکی از همکاران ویدیویی در گوشی همراهش داشت که نشان می‌داد آب تهران چه وضعیت اسف‌باری دارد. در آن ویدیو جوانی ادعا می‌کرد متخصص است و با قرار دادن فلز متصل به برق و قرار دادنش در آب، از آن مایع زلال، لجن می‌ساخت و ادعا می‌کرد ما روزانه این سم را که حاوی آرسنیک …

ادامه مطلب