پرواز بی‌نقشه پرستو

«پیکر ما چون چمدان سفر، اما قلب از جنسی دیگر است.» این عبارت گفته نویسنده نوآور، «غاده السمان» است. نویسنده‌ای که در بندر بیروت به دنیا آمد. اما نزدیک به پانزده سال در تبعید خودخواسته‌اش در پاریس زندگی کرد. سرگردانی‌های نویسنده در رمان‌هایش دیده می‌‌شود آن هم به وسعت تاریخ پرفراز و نشیب عربى؛ از …

ادامه مطلب

روایت لبنان در آستانه‌ی جنگ داخلی

شروع رمان «بیروت ۷۵» همچون فیلم‌های جاده‌ای است که نمونه‌ آن را، در تاریخ سینما بسیار دیده‌ایم. شخصیت‌های داستان برای فرار از موقیعت کنونی، زندگی بهتر و حتی ورای آن؛ برای ایجاد تغییر در زندگی به جاده می‌زنند. شخصیت‌های این رمان نیز برای گریز از موقیعت کنونی و جست‌و‌جوی حیاتی دیگر رهسپار جاده می‌شوند. رمان …

ادامه مطلب