برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

ادبیات و انقلاب، عصر تلاش در یخبندان روسیه

گاهی این‌طور به‌نظر می‌رسد که در یک انقلاب تنها ساختار سیاسی تغییر می‌کند اما واقعیت این است که تمام اجزا و نهادها دستخوش تغییرات اساسی قرار می‌گیرند. ادبیات و زندگی خالقان آن در یک جامعه نیز از این قاعده بیرون نیست. این موضوعی است که یورگن روله در کتاب ادبیات و انقلاب، نویسندگان روس، به آن می‌پردازد. نویسندگان و شاعران در یک جامعه‌ی درگیر انقلاب از یک سو تحت تأثیر  فضای آن قرار می‌گیرند و از سوی دیگر بر این فضا تأثیر می‌گذارند. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «نیروهای سرنوشت‌ساز دوران ما، یعنی نهادهای اقتصادی، اداری و سیاسی با تمام قانون‌مندی‌های خاص خود و افسونی که دارند و فاجعه‌های قرن ما، یعنی بحران‌ها، انقلاب‌ها و خودکامگی‌ها، فرد را در گرداب جهانی درک ناشده و درک ناکردنی پرتاب می‌کند.» فرد برای رهایی از چنین گردابی و برای اینکه در این حرکت دایره‌وار دچار گیجی نشود باید که به چراغ روشنی متوسل شود. ادبیات و انقلاب در بخش نویسندگان روس به بررسی اوضاع زندگی افراد در گرداب‌های ساخته شده توسط حکومت‌های لنین، ژدانف و خروشچف می‌پردازد و تأثیر نویسندگان و شاعران بر این جریان را بررسی می‌کند و در نهایت تأثیر آن فضا بر شاعرانی چون یسنین، مایاکوفسکی و بلوک را به خواننده نشان می‌دهد. هر چند که عاقبت‌ها عموماً مملو از تلخی است.

LITRATURE AND REVOLUTION
طرح جلد نسخه‌ی انگلیسی ادبیات و انقلاب

در کتاب انقلاب و ادبیات که علی‌اصغر حداد آن را به فارسی برگردانده است ارزش‌ها و اهمیت رمان نیمه‌کاره‌ی ماکسیم گورکی، کلیم سامگین را درک می‌کنیم؛ کلیم سامگینی که از نداشتن شخصیت رنج می‌برد و خیل جمعیت او را دچار دلهره می‌کند. در میان توده‌ی آدم‌ها از لحاظ روحی در‌هم‌فشرده می‌شود و اندیشه‌های خود را نمی‌شنود. در فضای حزب حاکم وقتی سامگین میان دانشجویانی قرار می‌گیرد که متحدالشکل لباس پوشیده‌اند احساس می‌کند که تشخصش از میان رفته. گورکی کلیم سامگین خود را کتابی غمناک درباره‌ی اضمحلال شخصیت معرفی می‌کند.

در ادبیات و انقلاب می‌خوانیم که چگونه پاسترناک خود را ماهی‌ای معرفی می‌کند که روسیه دریای اوست و اگر از آن بیرون بیاید هم‌چون آبزیان می‌میرد و از آن‌سو در همان فضای بسته دست به خلق اثر بزرگ خود، دکتر ژیواگو می‌زند. کتابی که آن را روح زنده‌ی روسیه می‌نامد.

در مورد ترجمه‌ی این کتاب ایرادهایی در فضای نقد و بررسی کتاب‌ها مطرح شده بود که یکی از مهم‌ترین‌ها عدم دقت کافی در ضبط نام‌های روسی و ترجمه‌های معمولی از بخش‌های کتاب‌هایی است که در کتاب قطعه‌ای از آنها آمده است. حداد در مورد این مسئله می‌گوید: «به دلیل اینکه عموم آثاری که در کتاب آمده است یا به فارسی ترجمه نشده یا اگر هم ترجمه شده باشد در دسترس من نبود مجبور شدم که تمام بخش‌های نقل شده از کتاب‌ها را ترجمه کنم. ممکن است بعضی از این آثار به فارسی ترجمه شده باشد که حین ترجمه به آنها دسترسی نداشتم. برای همین تمام این ‌آثار را از همان نسخه آلمانی به فارسی برگرداندم.»

نسخه‌ی اصلی ادبیات و انقلاب در اصل یک جلد است اما ناشر ترجمه‌ی فارسی را به سه جلد تقسیم کرده: نویسندگان روس، نویسندگان آلمانی، از آسیا تا آمریکا.