برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

فلسفی زیستن در دنیای دیوانه

قرار است فلسفه زندگی را برای انسان پربارتر و بهتر کند، اما سؤال اینجاست، آیا می‌توان بر اساس این فلسفه دستور‌العملی تنظیم کرد که انسان بتواند از روی آن راه‌های به‌سازی زندگی را پیگیری کند؟ آیا اساساً زندگی با تمام ویژگی‌هایش، انسان‌ها با تمام تفاوت‌های فردی‌شان می‌توانند بر اساس یک راهنمای نوشته شده عمل کنند؟ مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم این دستور‌العل‌ قرن‌ها پیش از ما توسط متفکران یونانی نوشته و تنظیم شده است.

اگر شما نیز به این مسائل درباره‌ی کتاب‌ها و متون فلسقه‌ی زندگی فکر کرده‌اید به احتمال زیاد کتاب فلسفه‌ای برای زندگی تمام پیش‌فرض‌های شما در این رابطه را تغییر خواهد داد. آن‌طور که نویسنده در مقدمه‌ی کتاب به آن اشاره می‌کند، در این کتاب با فلسفه‌ی رواقیون و رواقی زیستن آشنا می‌شویم. اما رویکرد این کتاب با متون کلاسیک فلسفی که به زندگی می‌پردازد متفاوت است، چرا که ویلیام اروین، نویسنده‌ی کتاب، در هر بخشی که فلسفه‌ی رواقی از دوران معاصر و سبک زندگی امروزی عقب می‌ماند آن را به نفع زندگی امروز منعطف می‌کند، بدون ‌آنکه تعصبی نسبت به فلسفه‌ی زیستن مورد علاقه‌اش نشان دهد. همچنین عنوان فرعی کتاب، رواقی زیستن در دنیای امروز، به همین نکته‌ اشاره می‌کند. اروین معتقد است برای زندگی بهتر باید فلسفه‌ای داشته باشیم و حس بیهودگی ما اغلب ناشی از زندگی بدون فلسفه است. به گمان او فلسفه‌ی رواقی شیوه‌های جالب توجه و مؤثری برای زندگی پیشنهاد می‌کند. شیوه‌های پیشنهادی اروین بر مبنای فلسفه‌ی رواقی نظر به کلیات زندگی دارد و به همین‌خاطر در یک زندگی رواقی تفاوت‌های فردی و سلایق مختلف جایگاه خود را حفظ می‌کنند. نویسنده نیز مانند رواقیون به زندگی اجتماعی، تفکر و اختیار انسان توجه ویژه‌ای دارد.

کتاب از چهار قسمت کلی تشکیل شده است. بخش اول، آشنایی با مکتب فلسفی رواقی و شباهت‌های آن با دیگر مکاتب است. در قسمت دوم با راهکارهای روانشناختی رواقی آشنا می‌شویم. منظور از راهکارهای روانشناختی شیوه‌هایی است که به‌کارگیریشان در زندگی آرامشی در پی دارد. در قسمت سوم نیز توصیه‌های فلسفه‌ی رواقی را می‌خوانیم. مثلاً اینکه در سبک زندگی رواقی چگونه با خشم، توهین و مسائلی از این دست روبرو باید شد. در قسمت آخر نیز خواننده با چالش‌های موجود بر سر راه رواقی زیستن در دنیای مدرن آشنا می‌شود. نویسنده تلاش می‌کند مشکلات، سختی‌ها و تناقض‌های موجود را در این قسمت جمع‌بندی و آن را برای خواننده حل کند.

کتاب موجود از آن دست کتاب‌هایی است که اغلب خوانندگان می‌توانند تأثیر روشن و آشکاری از آن در زنگی شخصی خود ببینند. تأثیر فردی که بر جامعه‌ی انسانی مؤثر واقع می‌شود.