نقد

اعتراض وارد است!

نازنین دیهیمی، مترجم و ویراستار، در آخرین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی صدا (شنبه، ۱۵فروردین ۱۳۹۴، شماره‌ی ۲۹) نقدی بر ترجمه‌ی نمایشنامه‌ی آرکادیا،…

من، مترجم یا تراژدی ترجمه‌ی پاموک به فارسی

اُرحان پاموک، نویسنده‌ی معاصر، درهم‌آمیزنده‌ی شرق و غرب، سنت و مدرنیته، اسلام و سکولاریسم، جمهوری و امپراتوری؛ رنگ و واژه،…

نویسنده محبوب و ترجمه مغلوط

نقدی که در ادامه می‌آید در شماره‌ی نوروزی مجله‌ی زنان امروز، در صفحه‌های ۹۲ تا ۹۴ منتشر شده است. نویسنده…

نقدی بر ترجمۀ جریانات بزرگ در عرفان یهودی

هفته‌نامه‌ی صدا در آخرین شماره‌ی خود نقدی بر کتاب جریانات بزرگ در عرفان یهودی، نوشتۀ گرشوم شولم منتشر کرده است. این…