برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

کوارتت هایی برای تنهایی

نوازنده بود و در طول حیات سازهای فراوانی به صدا درآورد. فراز و فرودهای زیادی در آثار نوشته شده‌ی او بود، در کوارتت‌های زهی که ساخت و نوای آن هنوز در گوش جهان می‌پیچد. اما این بالا‌‌‌‌‌ و‌ پایین‌ها فقط منحصر به نت‌ها نیست. دیمیتری شاستاکویچ در زندگی نیز چنین فراز و فرودهایی را تجربه کرده است؛ از محبوب رژیم کمونیستی بودن و نابغه‌ی شوروی نامیده شدن تا نوازنده‌ای معمولی که مشکلات جامعه‌ی وقت خود را تاب آورد.

ترس و تنهایی عنوان اصلی کتابی است که بابک احمدی درباره‌ی این نوازنده‌ی روس نوشته است. عنوان فرعی کتاب نیز در شناخت محتوایش مخاطب را راهنمایی می‌کند: کوارتت‌های دمیتری شاستاکویچ. کوارتت قطعات موسیقی است که معمولاً برای چهار ساز زهی نوشته می‌شود. این قطعات در مورد آثار نوازنده‌ی روس جلوه و جلای دیگری دارد. چرا که برخی از متخصصان موسیقی نوای ساخته شده توسط او را به عنوان یکی از بهترین‌های قرن بیستم نام می‌دهند.

ترس و تنهایی فقط زندگی حرفه‌ای و موسیقی نوازنده را مد نظر قرار نمی‌دهد و چالش‌های زندگی شاستاکویچ نیز در این اثر به خوبی بررسی می‌شود. نویسنده در پیش‌گفتار ابتدای کتاب توضیح کاملی در مورد تلفظ نام این نوازنده می‌دهد که می‌تواند پایانی بر تلفظ‌های مختلف باشد.

بابک احمدی در این کتاب تلاش می‌کند به‌عنوان شنونده‌ی حرفه‌ای که علاقه زیادی به کوارتت‌های شاستاکویچ دارد به دو معما در رابطه با او پاسخ دهد. یکی اینکه رابطه شاستاکویچ با رژیم کمونیسم حاکم بر روسیه چگونه بود و دیگر اینکه نقش او در تحول موسیقی مدرن چیست؟ این دو سؤال به دو بخش عمومی و حرفه‌ای زندگی نوازنده می‌پردازد  و در بخش‌های مختلف نیز این دو بعد زندگی شاستاکویچ را بررسی می‌کند.

معرفی پانزده کوارتت زهی یکی دیگر از بخش‌های مهم کتاب است که به بررسی شاخص‌ترین آثار نوازنده می‌پردازد. در بخش شناخت زندگی و آثار شاستاکویچ نویسنده تلاش کرده است تصویر جامعی از مصیبت‌های دوران استالین را که نوازنده تحمل کرده است برای خواننده شرح دهد.

نشر مرکز، ناشر اغلب آثار بابک احمدی این کتاب را نیز منتشر کرده است.