آینده مال جوان‌هاست

عبدالحسین آذرنگ، نویسنده، مترجم و پژوهشگر در زمینه چاپ و نشر و مسائل مربوط به کتاب روز سه‌شنبه ۶ مرداد با روزنامه اعتماد مصاحبه‌ای انجام داده و در آن علاوه بر تاریخ ترجمه به مسائل روز در این حوزه نیز پرداخته است. بخش‌هایی از این مصاحبه را که بیشتر به مسائل ترجمه در دوران ما …

ادامه مطلب