آلبر کامو و کلمه‌های محبوبش

قفسه: ناصر غیاثی، چند سال پیش به مناسب صدمین سال تولد آلبر کامو یادداشتی در سایت بی‌بی‌سی نوشت و امسال در صد و دومین سالگرد تولد او این مطلب در قفسه باز نشر می‌شود. آلبر کامو، نویسنده و اندیشمندی که نامش با مفاهیمی چون پوچی، عصیان و اگزیستانسیالیسم پیوند خورده است، یک قرن پیش در هفتم … ادامه خواندن آلبر کامو و کلمه‌های محبوبش