گمان
سال تاسیس: -
مدیریت: -
وب‌سایت: -
نشانی: -
تلفن: -

مطالب مرتبط با گمان

فلسفی زیستن در دنیای دیوانه

قرار است فلسفه زندگی را برای انسان پربارتر و بهتر کند، اما سؤال اینجاست، آیا می‌توان بر اساس این فلسفه…

ترس چیست؟

یکی از همکاران ویدیویی در گوشی همراهش داشت که نشان می‌داد آب تهران چه وضعیت اسف‌باری دارد. در آن ویدیو…

من قرار نیست اینجوری بمیرم

چطور باید علی‌رغم این که می‌دانیم می‌میریم و از طرف دیگر نمی‌دانیم کِی، زندگی کنیم؟ آیا زیستنی چنین شکننده آن…

آثار گمان
برگه‌ی بعد »