ادبیات و انقلاب (نویسندگان روس)

Literature and Revolution

ناشر: نشر نی
سال انتشار: ۱۳۹۱
دسته: نقد ادبی
صفحات: ۳۰۲ صفحه
قیمت: ۸,۵۰۰ تومان
شابک: 9789641852070

معرفی کتاب

هنوز معرفی برای این کتاب در قفسه درج نشده است!