افسانه های تبای
اثر: سوفوکلس
مترجم: شاهرخ مسکوب
ناشر: خوارزمی
سال انتشار: -
دسته: نمایش ‌نامه
صفحات: ۳۷۶ صفحه
قیمت: -
شابک: -

معرفی کتاب

هنوز معرفی برای این کتاب در قفسه درج نشده است!