دروغ/اراده‌ی آزاد

Lying/Free Will

اثر: سام هریس (Sam Harris)
ناشر: گمان
سال انتشار: ۱۳۹۳
دسته: علوم اجتماعی
صفحات: ۱۴۴ صفحه
قیمت: -
شابک: -

معرفی کتاب

هنوز معرفی برای این کتاب در قفسه درج نشده است!