فیلم ساختن
ناشر: چشمه
سال انتشار: ۱۳۹۴
دسته: هنر
صفحات: ۱۹۲ صفحه
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان
شابک: 0-335-229-600-978

معرفی کتاب

هنوز معرفی برای این کتاب در قفسه درج نشده است!