از سينماتِكِ پاریس تا كانون فیلم تهران: رو در رو با فرخ غفاری
ناشر: نشر نی
سال انتشار: ۱۳۹۳
دسته: نقد ادبی
صفحات: ۱۵۲ صفحه
قیمت: -
شابک: -

معرفی کتاب

هنوز معرفی برای این کتاب در قفسه درج نشده است!