اتین دولا بوئسی

Étienne de La Boétie

پیشه: نویسنده،شاعر
ملیت: فرانسوی
تاریخ تولد: ۱ نوامبر ۱۵۳۰
فوت: ۱۸ اوت ۱۵۶۸
آثار اتین دولا بوئسی