لارس اسوندسن

Lars Svendsen

پیشه: نویسنده،فیلسوف
ملیت: نروژی
تاریخ تولد: ۱۶ سپتامبر۱۹۷۰
فوت: -

مطالب مرتبط با لارس اسوندسن

ترس چیست؟

یکی از همکاران ویدیویی در گوشی همراهش داشت که نشان می‌داد آب تهران چه وضعیت اسف‌باری دارد. در آن ویدیو…

آثار لارس اسوندسن