روشن وزیری
پیشه: مترجم
ملیت: ایرانی
تاریخ تولد: ۱۳۱۲
فوت: ۱۰ دی۱۳۹۳

مطالب مرتبط با روشن وزیری

سگ بیچاره در نقش پلیسی پست فطرت

سرسپردگی منطق نمی‌شناسد. بدونِ «چرا» کار می‌کند و سئوال را گناهی نابخشودنی می‌داند. انجام وظیفه، مهم‌ترین کار در سرسپردگی است…

آثار روشن وزیری