سروش حبیبی
پیشه: مترجم
ملیت: ایرانی
تاریخ تولد: ۷ خرداد ۱۳۱۲
فوت: -
آثار سروش حبیبی