فیودور داستایفسکی

Fyodor Dostoyevsky

پیشه: نویسنده
ملیت: روسی
تاریخ تولد: ۱۱ نوامبر ۱۸۲۱
فوت: ۹ فوریه ۱۸۸۱

مطالب مرتبط با فیودور داستایفسکی

عشق را زیستن

از دیر باز از زمان آغاز حیات بشر تا به امروز عشق را می توان قوی ترین نیروی انسانی دانست….

آثار فیودور داستایفسکی