سیدنی لومت
پیشه: کارگردان سینما
ملیت: -
تاریخ تولد: -
فوت: -
آثار سیدنی لومت