سوزان سانتاگ

Susan Sontag

پیشه: نویسنده، فیلمساز و فعال سیاسی
ملیت: آمریکایی
تاریخ تولد: ۱۹۳۳
فوت: ۲۰۰۴
آثار سوزان سانتاگ