گراهام گرین

Graham Greene

پیشه: نویسنده
ملیت: انگلیسی
تاریخ تولد: ۱۹۰۴
فوت: ۱۹۹۱

مطالب مرتبط با گراهام گرین

وقتی قول، ویران می‌کند و می‌سازد

داستان‌های عشقی می‌توانند حوصله‌سر بر از کار دربیایند، گاهی هم ممکن است شدت احساسات در آن‌ها به شکل ناخوشایند و…

آثار گراهام گرین