پی‌یر بریان

Pierre Briant

پیشه: تاریخ دان و ایران شناس
ملیت: فرانسه
تاریخ تولد: ۳۰ سپتامبر ۱۹۴۰
فوت: -
آثار پی‌یر بریان