سهراب یزدانی
پیشه: نویسنده
ملیت: ایران
تاریخ تولد: ۱۳۲۸
فوت: -
آثار سهراب یزدانی