غاده السمان

Ghada al-Samman

پیشه: نویسنده و شاعر
ملیت: سوریه
تاریخ تولد: ۱۹۴۲
فوت: -
آثار غاده السمان