جولین بارنز

Julian Barnes

پیشه: نویسنده و منتقد ادبی
ملیت: انگلیسی
تاریخ تولد: ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶
فوت: -
آثار جولین بارنز