رونالد دورکین
پیشه: -
ملیت: -
تاریخ تولد: -
فوت: -

مطالب مرتبط با رونالد دورکین

در آمریکا خبری از دموکراسی نیست

انتخابات عرصه جدل‌های سیاسی است. جایی که باید بر رقیب پیروز شوی و تمام تلاش‌ها معطوف به نتیجه است. نتیجه هم…

آثار رونالد دورکین