نجف دریابندری
پیشه: -
ملیت: -
تاریخ تولد: -
فوت: -

مطالب مرتبط با نجف دریابندری

نوبل ناخواسته همینگوی

مارکز درباره نوبل همینگوی می‌گوید زمانی‌ آکادمی نوبل این جایزه را به همینگوی اعطا کرد که دیگر گرفتن این جایزه…

آثار نجف دریابندری