خوسه دونوسو

José Donoso

پیشه: نویسنده
ملیت: شیلی
تاریخ تولد: ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۵
فوت: ۷ دسامبر ۱۹۹۶

مطالب مرتبط با خوسه دونوسو

باغ همسایه ، تمثیل خانه ماست

چیزی که همسر یک نویسنده نمی‌تواند آن را درک کند این است که وقتی او جلو پنجره ایستاده و بیرون…

نیاز به رفتن، تمایل به ماندن

فرناندو آئیناس نویسنده اهل اوروگوئه در سال ۱۹۹۴ یعنی دو سال پیش از مرگ خوسه دونوسو مصاحبه‌ای با او انجام…

آثار خوسه دونوسو