ارنست همینگوی

Ernest Miller Hemingway

پیشه: نویسنده، روزنامه‌نگار
ملیت: آمریکایی
تاریخ تولد: ۱۸۹۹
فوت: ۱۹۶۱

مطالب مرتبط با ارنست همینگوی

نوبل ناخواسته همینگوی

مارکز درباره نوبل همینگوی می‌گوید زمانی‌ آکادمی نوبل این جایزه را به همینگوی اعطا کرد که دیگر گرفتن این جایزه…

آثار ارنست همینگوی