یرواند آبراهامیان

Ervand Abrahamian

پیشه: نویسنده
ملیت: ایرانی
تاریخ تولد: ۱۳۱۹
فوت: -

مطالب مرتبط با یرواند آبراهامیان

کودتا از منظری دیگر

یرواند آبراهامیان، از نویسندگان سرشناس تاریخ معاصر ایران است که پیش از این با دو اثر شناخته شده‌ی خود، ایران…

آثار یرواند آبراهامیان