خشایار دیهیمی
پیشه: مترجم،ویراستار
ملیت: ایرانی
تاریخ تولد: ۱۳۳۴
فوت: -

مطالب مرتبط با خشایار دیهیمی

ترس چیست؟

یکی از همکاران ویدیویی در گوشی همراهش داشت که نشان می‌داد آب تهران چه وضعیت اسف‌باری دارد. در آن ویدیو…

در آمریکا خبری از دموکراسی نیست

انتخابات عرصه جدل‌های سیاسی است. جایی که باید بر رقیب پیروز شوی و تمام تلاش‌ها معطوف به نتیجه است. نتیجه هم…

آثار خشایار دیهیمی
برگه‌ی بعد »