پرویز جاهد
پیشه: نویسنده،منتقد سینما
ملیت: ایرانی
تاریخ تولد: -
فوت: -
آثار پرویز جاهد