ایوان تورگینف

Ivan Turgenev

پیشه: نویسنده
ملیت: روس
تاریخ تولد: ۹ نوامبر ۱۸۱۸
فوت: ۳ سپتامبر ۱۸۸۳

مطالب مرتبط با ایوان تورگینف

عشق را زیستن

از دیر باز از زمان آغاز حیات بشر تا به امروز عشق را می توان قوی ترین نیروی انسانی دانست….

«آدم‌های زیادی» بر صحنه زندگی

رونمایی و جشن امضا کتاب آشیانه اشراف، تازه ترین ترجمه آبتین گلکار از ایوان تورگنیف،نویسنده سرشناس روس روز پنج شنبه…

آثار ایوان تورگینف