ایوان کلیما
پیشه: -
ملیت: -
تاریخ تولد: -
فوت: -

مطالب مرتبط با ایوان کلیما

نگاه بدبین کلیما به عصر مدرن

یکی از مسائل عمده‌ی انسانی در عصر مدرن همواره این بوده است که آیا زندگی در دنیای جدید بهتر از…

آثار ایوان کلیما