رضا رضایی
پیشه: مترجم
ملیت: ایرانی
تاریخ تولد: ۱۳۳۵
فوت: -

مطالب مرتبط با رضا رضایی

متن زیر تیغ تشریح

برای بسیاری چشیدن «لذت متن» تا جایی میسر است که نخواهند متن را «زیر تیغ تشریح» ببرند و بدانند چگونه…

آثار رضا رضایی
برگه‌ی بعد »